Omgevingsvergunning Kooivinspad en Zeedjespad te Formerum

Dit item is verlopen op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 09-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 31 oktober 2017, kadastrale sectie I, nummers 2899 en 2187, plaatselijk bekend Kooivinspad en Zeedjespad te Formerum, uitvoeren van terreinwerkzaamheden. Het graven van en sloot, opschonen van hakhout en verleggen van een dam, kenmerk 2017-FUMO-0025173.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.