Omgevingsvergunning Kooiweg 4 te Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 02-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 02-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 december 2019, Kooiweg 4 te Hoorn, het vergroten van een bestaande woning, kenmerk 2019-FUMO-0036720.

Het besluit moet uiterlijk op 11 mei 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.