Omgevingsvergunning Kooiweg 5 te Hoorn

Dit item is verlopen op 09-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 09-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 2 november 2017, Kooiweg 5 te Hoorn, veranderen van hoekkozijn in voor- en zijgevel, kenmerk 2017-FUMO-0025232.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.