Omgevingsvergunning Landerum 7A te Landerum

Dit item is verlopen op 04-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 04-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 januari 2021, Landerum 7A te Landerum, de realisatie van een woning in een bestaand bijgebouw, kenmerk 2021-FUMO-0049096.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.