Omgevingsvergunning Lergerbosweg 7 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 10-09-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 augustus 2020, Lergerbosweg 7 te Hoorn, verbouw en uitbreiding recreatiewoning, kenmerk 2020-FUMO-0044539.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.