Omgevingsvergunning Lies 18 te Lies (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 10-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 30 juli 2019, Lies 18 te Lies, het verlengen van de bestaande potstal om een machineberging te realiseren, kenmerk 2019-FUMO-0035102. Het besluit moet uiterlijk op 26 november 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.