Omgevingsvergunning Lies 18 te Lies

Dit item is verlopen op 22-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 22-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 11 mei 2020, Lies 18 te Lies, vernieuwen voorgevel en nieuwe oprit met parkeerplaats, kenmerk 2020-FUMO-0041291.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.