Omgevingsvergunning Lies 18 te Lies

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 27-08-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 augustus 2020, Lies 18 te Lies, opslag ten behoeve van droge mest, kenmerk 2020-FUMO-0043970.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.