Omgevingsvergunning Lies 23 te Lies (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 07-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 07-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 13 augustus 2017, Lies 23 te Lies, nieuwbouw van het centrale gebouw van hotel de Walvisvaarder, kenmerk 2017-FUMO-0024091.

Het besluit moet uiterlijk op 12 januari 2018 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.