Omgevingsvergunning Lies 23 te Lies

Dit item is verlopen op 07-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 07-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 november 2017, Lies 23 te Lies, plaatsen van lichtreclame nabij de terreiningang van hotel de Walvisvaarder, kenmerk 2017-FUMO-0025520.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.