Omgevingsvergunning Lies 48 te Lies

Dit item is verlopen op 07-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 07-12-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 november 2017, kadastrale sectie I, nummer 2332, plaatselijk bekend Lies 48 te Lies, een wijziging van de aanvraag omgevingsvergunning met OLO nummer 1345297 en het kenmerk 2015-FUMO-003846, kenmerk 2017-FUMO-0025528.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.