Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 4, Midsland

Dit item is verlopen op 12-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 12-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

- Ontvangen op 26 februari 2020, Midslander Hoofdweg 4 te Midsland, het realiseren van een logiesbedrijf bestemd voor tijdelijk personeel op de verdieping van een bestaand installatiebedrijf, kenmerk 2020-FUMO-0038937.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.