Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 4 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 23-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 23-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 28 februari 2020, Midslander Hoofdweg 4 te Midsland, het realiseren van een logiesverblijf, bestemd voor tijdelijk personeel, op de verdieping van een bestaand installatiebedrijf, kenmerk 2020-FUMO-0038937. Het besluit moet uiterlijk op 17 juni 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.