Omgevingsvergunning Midslander Hoofdweg 4 te Midsland

Dit item is verlopen op 07-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 07-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 24 december 2020, Midslander Hoofdweg 4 te Midsland, realiseren nieuwbouwwoningen, kenmerk 2020-FUMO-0047933.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.