Omgevingsvergunning Molenstraat 5 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 11-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 11-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 december 2020, Molenstraat 5 te West-Terschelling, de verbouw van een pand tot vier recreatieappartementen, kenmerk 2020-FUMO-0047759. Het besluit moet uiterlijk op 23 maart 2021 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.