Omgevingsvergunning Molkenbosweg 16 te Formerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 25-02-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 februari 2021, Molkenbosweg 16 te Formerum, plaatsen houten berging, kenmerk 2021-FUMO-0049690.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.