Omgevingsvergunning Nieuwe Dijk 43 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 28-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 28-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 januari 2021, Nieuwe Dijk 43 te West-Terschelling, gebruiken van 3 containers voor opslag goederen, onderzoeksruimte voor hulpbehoevende zeehonden, kenmerk 2021-FUMO-0048794.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.