Omgevingsvergunning Noord Midslandweg 51 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 30-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 december 2021, Noord Midslandweg 51 te Midsland, het bouwen van een garage en het vergroten van de woning, kenmerk 2021-0093-189140.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.