Omgevingsvergunning Oosterburen 38A te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 09-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 09-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 7 februari 2020, Oosterburen 38A te Midsland, het aanbrengen en vervangen van gevelreclame op winkelpand, kenmerk 2020-FUMO-0038207. Het besluit moet uiterlijk op 14 mei 2020 zijn genomen. 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.