Omgevingsvergunning Oosterburen 49 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 26-10-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 augustus 2017, Oosterburen 49 te Midsland, realiseren dakkapel voorkant woning. Het besluit moet uiterlijk op 8 december 2017 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.