Omgevingsvergunning Oosterend 12 te Oosterend (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 23-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 22 september 2017, Oosterend 12 te Oosterend, wijziging van kozijnen in oostgevel, kenmerk 2017-FUMO-0024545. Het besluit moet uiterlijk op 29 december 2017 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.