Omgevingsvergunning Oosterend 4 te Oosterend

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 16-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 6 december 2021, Oosterend 4 te Oosterend, het verplaatsen van een bouwvlak voor een recreatiewoning, kenmerk 2021-0093-184217.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.