Omgevingsvergunning oude sportveld West te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 23-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 november 2017, oude sportveld West te West-Terschelling, kadastrale sectie E, nummer 1368, verlenging van de vergunning voor een tijdelijk bouwwerk, zeecontainer als opslag voor oefenmateriaal voor Golfclub Terschelling, kenmerk 2017-FUMO-0025379.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.