Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Landerum 9 te Landerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 september 2021, kadastraal bekend als sectie I, nummer 1505, plaatselijk bekend als Landerum 9 te Landerum, plaatsen hekken voor koeien oversteekplaats, kenmerk 2021-FUMO-0056929.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.