Omgevingsvergunning plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 07-10-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 september 2021, kadastraal bekend als sectie H, perceel nummer 874 en 2487 en sectie I, perceelnummer 2090, plaatselijk bekend als Tijs Smitweg te Landerum, aanleggen of veranderen uitrit, kenmerk 2021-FUMO-0057184.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.