Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Molenstraat 9 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 05-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 april 2020, kadastraal bekend gemeente Terschelling, Terschelling, Sectie A, nummer 975, plaatselijk bekend Molenstraat 9 te West-Terschelling, het verbouwen van een woning, kenmerk 2020-FUMO-0040025, Het besluit moet op 27 juli 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.