Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum

Dit item is verlopen op 21-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 21-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 7 januari 2021, kadastrale sectie I, kadastrale perceelnummers 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055 en 3056, plaatselijk bekend Molkenbosweg 16 te Formerum, plaatsen 8 stuks berging, kenmerk 2021-FUMO-0048503.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.