Omgevingsvergunning Schoolpad 2-1 te Hoorn

Dit item is verlopen op 28-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 28-01-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 januari 2021, Schoolpad 2-1 te Hoorn, raamkozijn Schoolpad 2-1 gelijktrekken met raamkozijn Schoolpad 2-2, kenmerk 2021-FUMO-0048746.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.