Omgevingsvergunning Sportlaan 5 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 16-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 21 september 2017, Sportlaan 5 te West-Terschelling, het op de 1e verdieping uitbreiden van een hotel, kenmerk 2017-FUMO-24544.

Het besluit moet uiterlijk op 28 december 2017 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.