Omgevingsvergunning Steven Wiegmanlaan 23 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 02-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 02-11-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 23 oktober 2017, Steven Wiegmanlaan 23 te West-Terschelling, aanleggen oprit, over gemeentegrond, naast en voor woning, kenmerk 2017-FUMO-0025053.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.