Omgevingsvergunning Striep 10 te Striep (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 27-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Striep
Publicatiedatum: 27-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 oktober 2019, Striep 10 te Striep, een wijziging op eerder verleende vergunning schuurgedeelte, kenmerk 2019-FUMO-0036197.

Het besluit moet uiterlijk op 3 februari 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.