Omgevingsvergunning verlengde van de Hoofdweg achter de Dwarsdijk liggende middenpad van de Grië

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 30-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 september 2021, kadastraal bekend als sectie E, nummer 22, X coördinaat 155660 -  Y 602097, verlengde van de Hoofdweg achter de Dwarsdijk liggende middenpad van de Grië, aanleg wadi, kenmerk 2021-FUMO-0056953.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.