Omgevingsvergunning West aan Zee 133 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 10-09-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Verzonden op 2 september 2020, West aan Zee 133 te West-Terschelling, het bouwen van een recreatiewoning en het veranderen van een in- of uitrit, kenmerk 2019-FUMO-0032904. De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Tegen de beschikking kan vanaf 3 september 2020 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door: 

-belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

-belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.