Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 14 - Commandeursstraat 12 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 27-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 27-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 juni 2019, Willem Barentszkade 14 - Commandeursstraat 12 te West-Terschelling, nieuwbouw opslag fietsen en twee woningen, kenmerk 2019-FUMO-0034408.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.