Omgevingsvergunning Zuid Midslandweg 8 te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 06-01-2022
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 27 december 2021, Zuid Midslandweg 8 te Midsland, het realiseren van een pannakooi, kenmerk 2021-0093-189445

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.