Onherroepelijk bestemmingsplan Havengebied Terschelling

Dit item is verlopen op 14-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 14-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Havengebied Terschelling’ (plan ID: NL.IMRO.0093. BP2017HAVENGEBIED-VG02), gewijzigd vastgesteld op 5 februari 2020, onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan is opgesteld om de sterk verouderde bestemmingsplannen voor het Havengebied te actualiseren.

Het bestemmingsplan met eventuele bijbehorende stukken is in te zien bij de Publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via: