Onherroepelijk bestemmingsplan Lies 57 te Lies

Dit item is verlopen op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 30-11-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan Lies 57 te Lies (NL.IMRO.0093.BP2016LIES57-VA01), vastgesteld op 26 september 2017, onherroepelijk is geworden met ingang van 24 november 2017. De detailhandelsbestemming van het perceel Lies 57 te Lies is gesplitst in de bestemming ‘Detailhandel’ voor de bestaande winkel en de bestemming ‘Wonen’ voor de voormalige bedrijfswoning met recreatieverblijf. Er worden geen nieuwe bedrijfsgebouwen mogelijk gemaakt. De woning wordt niet verplaatst.
 
Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld of verzocht om schorsing van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en digitaal op deze site onder bestemmingsplannen.