Onherroepelijk bestemmingsplan Zedjespad Formerum (agrarisch bouwperceel)

Dit item is verlopen op 06-05-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 06-03-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Zedjespad Formerum (agrarisch bouwperceel)’ (plan ID: NL.IMRO.0093.BPFOR17ZEDJESPAD-VG01) onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuw agrarisch bedrijf aan het Zedjespad mogelijk.

Het bestemmingsplan met eventuele bijbehorende stukken is in te zien bij de Publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via website https://www.terschelling.nl/ (onder: regels en beleid, bestemmingsplannen)