Onherroepelijk wijzigingsplan Formerum Noord, Uitbreiding camping Grientebos

Dit item is verlopen op 01-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 01-05-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het wijzigingsplan Formerum Noord, uitbreiding camping Grientebos onherroepelijk geworden is. Dit wijzigingsplan maakt de uitbreiding van camping Grientebos aan de Duinweg Formerum te Formerum mogelijk. Planid: NL.IMRO.0093.WP2018GRIENTEBOS-VG01

Aanvragen om een omgevingsvergunning worden aan bovenstaand plan getoetst. Tegen de onherroepelijkheid van het nieuwe wijzigingsplan is geen bezwaar of beroep mogelijk. Bovengenoemd wijzigingsplan is te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en op https://www.terschelling.nl/. Tevens kunt u op het gemeentehuis het wijzigingsplan inzien.