Ontheffing verbranden snoeiafval

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 28-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval op het perceelnummer H2135, op het land ten oosten van camping De Kooi te Hee (verzonden op 20 oktober 2021).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.