Ontheffing voor het plaatsen van 10 woonwagens/caravans op het parkeerterrein

Dit item is verlopen op 10-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 10-10-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan de heer D. van Griensven, namens Stichting Kermispromotie, is ontheffing verleend voor het geplaatst houden van 10 woonwagens/caravans op het parkeerterrein aan de Dellewal binnen de periode van 14 t/m 28 oktober 2019 (verzonden op 2 oktober 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.