Ontheffing voor het rijden met 40 blokarts aan Mooi Weer BV

Dit item is verlopen op 03-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 03-01-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan Mooi Weer BV is voor 2020 ontheffing verleend voor het rijden met 40 blokarts op het Noordzeestrand tot 1 januari 2021 (verzonden op 20 december 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.