Ontslag en benoeming raadslid

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad maakt het volgende bekend:

Wegens het ontslag van de heer C. de Beer als raadslid is er een vacature ontstaan. Achtereenvolgens zijn mevrouw C. Oosterbaan en de heer E.J. van Leunen, benoemd verklaard als nieuw raadslid, maar zij hebben deze benoeming niet aangenomen.

De heer H. van Deelen is daarna benoemd verklaard en heeft zijn benoeming aangenomen. Zijn toelating en installatie als nieuw raadslid vond plaats tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. De vergadering is terug te zien en te horen via de website van de gemeente: www.gemeenteraadterschelling.nl.