Ontwerp bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling (kadastraal: sectie I, nummer 2528)

Dit item is verlopen op 30-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8894KR
Publicatiedatum: 27-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 28 februari 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Dorsvereniging Terschelling’  ter inzage (plan NL.IMRO.0093.BP2019Dorsverenigi-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om een kleinschalige opslagruimte voor historisch agrarisch materiaal van de Dorsvereniging te realiseren. (kadastraal: sectie I, nummers 2528)

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 28 februari t/m donderdag 9 april 2020 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder in pdf formaat downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marieke Romar via telefoonnummer 0562-446244. Om termijn- overschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.