Ontwerp bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn

Dit item is verlopen op 14-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896KD8
Publicatiedatum: 14-11-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 15 november 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘Kunneweg 8’  ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2019KUNNEWEG8-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om het bouwvlak aan de Kunneweg 8 te draaien en het woonperceel naar achter uit te breiden. (kadastraal: Terschelling, sectie K, nummers 61 en 68)

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 15 november t/m donderdag 26 december 2019 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marieke Romar via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.