Ontwerp bestemmingsplan ‘West–Terschelling, Seinhuisje’ te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 26-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 26-07-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 27 juli het ontwerp bestemmingsplan “West-Terschelling, Seinhuisje” ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2017SEINPAALDUIN-ON01).

Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van één hotelkamer in het bestaande seinhuisje op het Kaapsduin (kadastraal: sectie A, nummer 4002) mogelijk te maken. Hierbij worden er inpandig aan het bestaande huisje aanpassingen gedaan zodat er één hotelkamer gerealiseerd kan worden. Er komen geen nieuwe gebouwen op het duin.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 27 juli t/m donderdag 6 september 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Arjen Kuijt via telefoonnummer 0562-446244. Om termijn- overschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.