Ontwerp bestemmingsplan ‘West–Terschelling Tonnenloods'

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 13 juni 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘West-Terschelling Tonnenloods” ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2020TONNENLOODS-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een beleef/informatiecentrum enerzijds en werkplaats/bijbehorend kantoor van Rijkswaterstaat anderzijds te West-Terschelling mogelijk te maken (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie A, nummer 2610).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 13 juni 2020 tot en met donderdag 24 juli 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via https://www.terschelling.nl/ of door te bellen naar 0562-446244. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. U kunt de stukken digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hieronder als pdf bestand downloaden. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Joost Hellevoort via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.