Ontwerpbeschikking en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Landerum Burenpad 1

Dit item is verlopen op 09-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 09-04-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 10 december 2019, Landerum Burenpad 1 te Landerum, bouwen 2 onder 1 kapwoning, kenmerk 2019-FUMO-0036768. Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te verlenen. De ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid liggen ter inzage van 9 april 2020 t/m 22 mei 2020 in het gemeentehuis van de gemeente Terschelling. Tegen de ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.