Ontwerpbeschikking Nieuwe Dijk 2 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 12-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 12-10-2017
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 19 februari 2017, Nieuwe Dijk 2 te West-Terschelling, veranderen van een rioolzuiveringsinstallatie (RWZI), kenmerk 2017-FUMO-0020258 en 2017-FUMO-0020260.

De ontwerpbeschikkingen liggen met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Tegen de ontwerpbeschikkingen kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W.