Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Burgemeester Eschauzierstraat 22

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 03-09-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 11 december 2019, Burgemeester Eschauzierstraat 22 te West-Terschelling, het renoveren van een woning, het realiseren van een aanbouw en een dakkapel (rijksmonument nr. 508925, legalisatie). Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0036715. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 28 augustus 2020 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO,  info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.